Martin Růžička, DiS.

revize tlakových nádob, parních kotlů, nízkotlakých kotelen a plynových zařízení 

Tlakové nádoby

Revize tlakové nádoby I. a II třídy podle ČSN 69 0012 a NV 192/2022 Sb.:

V praxi se jedná například o vzdušníky kompresorů, expanzomaty, vodárenské nádoby, výměníky tepla, akumulátory páry, parní ohříváky, parní sterilizátory, bioreaktory a další různé tlakové nádoby v průmyslu a jinde.

Po domluvě jsem u nekomplikovaných nádob schopen v rámci vnitřních revizí a tlakových zkoušek provést samostatně i přípravu nádoby pro tyto úkony. Jednak to vychází pro provozovatele zpravidla levněji a odpadá také starost hledat další montážní firmu.