Martin Růžička, DiS.

revize tlakových nádob, parních kotlů, nízkotlakých kotelen a plynových zařízení 

Plynová zařízení

Revize, kontroly a zkoušky na plynových zařízeních v rozsahu:
PZ-R-A1,A2,B,C1,C2,C3,C4,D,E1,E2,F1,F2,F5,F6,G1,G2,G3,G4,H
Jedná se například o tato plynová zařízení:

Na plynových zařízeních nabízím tyto činnosti: