Martin Růžička, DiS.

revize tlakových nádob, parních kotlů, nízkotlakých kotelen a plynových zařízení 

Parní kotle

Revize parního kotle IV. třídy podle ČSN 07 0710 a NV 191/2022 Sb.:

Parní kotle IV. třídy mají výkon do 8t/h a patří mezi ně i vyvíječe páry různých velikostí. Může se jednat o kotle a vyvíječe na zemní plyn. LPG, uhlí nebo také na elektřinu.

Poskytuji stejnou činnost i pro horkovodní kotle do výkonu 5,8 MW.