Martin Růžička, DiS.

revize tlakových nádob, parních kotlů, nízkotlakých kotelen a plynových zařízení 

Revizní činnost VTZ má v mé rodině více než 30-letou tradici, ve které úspěšně pokračuji a využívám cenné zkušenosti svých předchůdců. Kromě revizní činnosti mám zkušenosti s vizuální a nedestruktivní kontrolou svarů, programováním svařovacích robotů a ručním svařováním kolejových vozidel pod různými ochrannými atmosférami.

Provozovatelům vyhrazených technických zařízení nabízím díky své odbornosti možnost objednat revize tlakových nádob, parních kotlů a plynových zařízení i odborných prohlídek kotelen u jedné stejné osoby. To zjednodušuje nutnou administrativu a šetří tak cenný čas provozovatelům těchto zařízení.

Jsem revizní technik, který nedělá zároveň montáže a servis těchto zařízení, což je zvykem u některých kolegů. Jsem přesvědčen, že v takových případech by docházelo k narušení nestrannosti a střetu zájmů ve smyslu ČSN EN ISO 17 020. Díky tomu se provozovatelé mohou spolehnout, že má revizní činnost je nestranná a bez postranních úmyslů.

Jsem držitelem osvědčení a oprávnění od TIČR k následujícím činnostem na vyhrazených technických zařízeních:

V rámci revizní činnosti poskytuji odborné prohlídky kotelen, školení obsluhy, vypracování dokumentace a odborné konzultace.
Více informací k nabízeným činnostem je v jednotlivých sekcích na úvodní stránce.