Martin Růžička, DiS.

revize tlakových nádob, parních kotlů, nízkotlakých kotelen a plynových zařízení

Nízkotlaké kotelny

Nízkotlaké kotelny podle vyhl. ČÚBP č.91/93 Sb. jsou kotelny s teplovodními nebo nízkotlakými parními kotli, které splňují výkon kotle vyšší než 50 kW nebo součet výkonu všech kotlů nad 100 kW.

Nabízím tuto činnost v oboru nízkotlakých kotelen:

  • odborná prohlídka kotelny 1× za rok dle vyhl. 91/93 Sb.

  • kurz topiče 1×za 5 let včetně vydání osvědčení

  • výchozí odborná prohlídka kotelny při uvádění do provozu nebo po rekonstrukci

  • vypracování provozního řádu kotelny