Martin Růžička, DiS.

revize tlakových nádob, parních kotlů 4. třídy, nízkotlakých kotelen a veškerých plynových zařízení 

Tlakové nádoby

Parní kotle

Plynová zařízení

Nízkotlaké kotelny

Revizní činnost na tlakových zařízeních: tlakové nádoby I a II. třídy, parní kotle IV. třídy.
Revizní činnost na plynových zařízeních: všechna plynová zařízení včetně podzemních rozvodů kromě zařízení pro veřejnou potřebu.
Výše uvedenou revizní činnost jsem oprávněn provádět též na určených technických zařízeních podléhajících SOD Ministerstva obrany.

Pro více informací o nabízené odborné činnosti na vyhrazených technických zařízení vyberte výše oblast, o kterou máte zájem.